��������������
پاپلزها

پاپلزها

زیرنویس 2015 ایالات متحده آمریکا-فرانسه
جنگ ستارگان: مقاومت

جنگ ستارگان: مقاومت

زیرنویس 2018 ایالات متحده آمریکا
هایکیو

هایکیو

دوبله 2020 چین
سریال انیمیشن استیل واتر

سریال انیمیشن استیل واتر

دوبله 2020 ایالات متحده امریکا
موش و گربه

موش و گربه

دوبله 1968 ایالات متحده امریکا
حمله به تایتان

حمله به تایتان

دوبله 2013 ژاپن
غول کش ها: داستان های آرکادیا

غول کش ها: داستان های آرکادیا

دوبله 2016 ایالات متحده آمریکا ، مکزیک
شهر بزرگ درختی

شهر بزرگ درختی

دوبله 2022 ایالات متحده آمریکا
قفل آبی

قفل آبی

زیرنویس 2022 ژاپن