اکشن
اتاق گمشده

اتاق گمشده

زیرنویس 2006 ایالات متحده آمریکا
خانه اسکناس

خانه اسکناس

زیرنویس 2017 اسپانیا
جنگ ستارگان: مقاومت

جنگ ستارگان: مقاومت

زیرنویس 2018 ایالات متحده آمریکا
جوخه برادران

جوخه برادران

زیرنویس 2001 آمریکا
اف بی آی تحت تعقیب

اف بی آی تحت تعقیب

زیرنویس 2020 آمریکا
دیدن

دیدن

زیرنویس 2019 آمریکا
ترداستون

ترداستون

زیرنویس 2019 آمریکا
آقای آفتابی

آقای آفتابی

زیرنویس 2018 کره جنوبی
راهبه جنگجو

راهبه جنگجو

دوبله 2020 ایالات متحده آمریکا
کافر

کافر

زیرنویس 2017 آمریکا
پانیشر (مجازاتگر)

پانیشر (مجازاتگر)

زیرنویس 2017 ایالات متحده آمریکا
وایکینگ‌ ها

وایکینگ‌ ها

دوبله 2013 کانادا
جک رایان

جک رایان

زیرنویس 2018 ایالات متحده آمریکا
آلپ اسلان: سلجوقیان بزرگ

آلپ اسلان: سلجوقیان بزرگ

دوبله 2021 ترکیه
آخرین بازمانده از ما

آخرین بازمانده از ما

دوبله 2023 ایالات متحده آمریکا
ماندالورین

ماندالورین

دوبله 2019 ایالات متحده آمریکا
آکادمی آمبرلا

آکادمی آمبرلا

دوبله 2019 ایالات متحده آمریکا
حمله به تایتان

حمله به تایتان

دوبله 2013 ژاپن
غول کش ها: داستان های آرکادیا

غول کش ها: داستان های آرکادیا

دوبله 2016 ایالات متحده آمریکا ، مکزیک
لبه گنجینه ملی تاریخ

لبه گنجینه ملی تاریخ

دوبله 2022 امریکا
کیمیای روح

کیمیای روح

دوبله 2022 کره جنوبی
شهر بزرگ درختی

شهر بزرگ درختی

دوبله 2022 ایالات متحده آمریکا
خیانت

خیانت

دوبله 2022 ایالات متحده آمریکا ، انگلستان
وایکینگ ها:والهالا

وایکینگ ها:والهالا

دوبله 2023 ایالات متحده آمریکا