ماجرایی
جنگ ستارگان: مقاومت

جنگ ستارگان: مقاومت

زیرنویس 2018 ایالات متحده آمریکا
مجموعه حوادث ناگوار

مجموعه حوادث ناگوار

زیرنویس 2017 آلمان , آمریکا
بادیگارد

بادیگارد

زیرنویس 2018 انگلیس
بلور تاریک: عصر مقاومت

بلور تاریک: عصر مقاومت

زیرنویس 2019 آمریکا , انگلیس
پاپ جدید

پاپ جدید

زیرنویس 0 ایالات متحده امریکا
ساحل پشه ها

ساحل پشه ها

دوبله 2021 ایالات متحده آمریکا
آخرین بازمانده از ما

آخرین بازمانده از ما

دوبله 2023 ایالات متحده آمریکا
داستان‌های شگفت‌انگیز

داستان‌های شگفت‌انگیز

دوبله 2020 ایالات متحده آمریکا
نفرین شده

نفرین شده

زیرنویس 2020 ایالات متحده آمریکا
لین تندرو

لین تندرو

زیرنویس 2019 ایالات متحده آمریکا
ماندالورین

ماندالورین

دوبله 2019 ایالات متحده آمریکا
حمله به تایتان

حمله به تایتان

دوبله 2013 ژاپن
غول کش ها: داستان های آرکادیا

غول کش ها: داستان های آرکادیا

دوبله 2016 ایالات متحده آمریکا ، مکزیک
لبه گنجینه ملی تاریخ

لبه گنجینه ملی تاریخ

دوبله 2022 امریکا
وایکینگ ها:والهالا

وایکینگ ها:والهالا

دوبله 2023 ایالات متحده آمریکا