داستان

ماجراهای چهار گربه شجاع و مهربان که همه آنها در یک گروه موسیقی به نام بافی کت عضو هستند و تلاش می کنند تا به دوستان خود کمک کنند و آنها را از هر سختی نجات دهند، اما...