داستان

ماجراجویی‌های اسکوبی‌دو و دوستانش در دوران نوجوانی که با هم به حل معماهای ماورالطبیعی و مبارزه ما مجرمان شرور می‌پردازند‌