داستان

این فیلم بر اساس داستان واقعی زندگی گیلبرت گالوان جونیور با نام مستعار راهزن پرنده است که با موفقیت از زندان میشیگان فرار کرد، از مرز کانادا عبور کرد و در حالی که توسط یک گروه ضربت پلیس تعقیب می‌شد، به سرقت از ۵۹ بانک و جواهرات فروشی پرداخت.