داستان

دشمن قدیمی بن تن بار دیگر بازگشته است تا به گروه تنیسون و سیاره زمین آسیبی به مراتب بدتر از قبل وارد سازد. اکنون بن تن با اطلاع از خطری که تمام جهان ر ا تهدید میکند برای مقابله با دشمنان و نجات سیاره زمین باید به فضا سفر کرده و…