داستان

زنی بوکسور به نام کایلی در تلاش است تا خواهر گمشده خود را پیدا کند و ….