داستان

داستان گوئن و راجر، گربه و سگی که ماموران مخفی هستند و به طور پنهانی از جهان محافظت می کنند. آنها بدون اطلاع انسان ها، نجاتشان می دهند. همکاری آنها به دلیل آتش بس بزرگ متوقف شده است و...