داستان

گربه و ماو در مسیر به مهد کودک باعث مشکلات و اتفاقات خنده دار می شود. کودکان مشغول پنهان کردن ماو از معلمان و پیدا کردن یک دزد می گردند و…