داستان

استر و مادر مغرورش صاحب یک مسافرخانه ی کوچک در نزدیکی مرز آمریکا و مکزیک هستند که یک شب دو مهمان ناخواسته وارد این منطقه می‌شوند و امنیت همه را تهدید می‌کنند...