داستان

دختر جوانی خود را آماده ازدواج می‌کند، روز چهارشنبه سوری برای کار به خانه ای وارد می‌شود. مژده خانم به رابطه همسر خود و زن همسایه مشکوک می شود و…