داستان

راج باترا (عرفان خان) و همسرش میتا باترا (صبا قمر) یک زن و شوهر ثروتمند هندی هستند. با وجود اینکه راج ثروتمند است اما چون در مدارس خصوصی درس نخوانده‌است سواد انگلیسی ندارد و میتا که نمی‌خواهد دخترشان پیا هم مثل پدرش شود دنبال این است که فرزندش را در یک مدرسه خوب ثبت نام کند اما ثبت نام در مدارس خصوصی شرایط سختی دارد برای همین آن‌ها تصمیم می‌گیرند تا به یک محله فقیرنشین بروند و با ایفای نقش یک خانواده فقیر بتوانند با استفاده از سهمیه فقرا در مدرسه ثبت نام کنند.