داستان

دختری جوان و نابینا که شاهد اصلی یک پرونده جنایی می‌باشد بخاطر اطلاعاتی که دارد جانش در خطر است و…