داستان

داستان واقعی قابل توجه این است که چگونه جری سلبی بازنشسته یک خلأ ریاضی را در بخت آزمایی ماساچوست کشف می کند و با کمک همسرش، مارج، 27 میلیون دلار برنده می شود و از این پول برای احیای شهر کوچک خود در میشیگان استفاده می کند.