داستان

سوپرمن به همراه چند تن از ابرقهرمانها در مسابقات بین كهكشانی شركت می كنند كه در حین این مسابقات متوجه كارشكنی یكی از گروههای تبهكار بین كهكشانی می شوند و این چنین نبرد ابرقهرمان ها ...