داستان

این فیلم داستان لایت یر را دنبال می کند که به عنوان یک تکاور فضایی عمل می کند که پس از فرود آمدن در یک سیاره متخاصم به همراه فرمانده و خدمه اش، سعی می کند راهی برای بازگشت به خانه پیدا کند در حالی که با تهدیدی برای امنیت کیهان مواجه می شود