داستان

بوریس و ژنیا زوج ناموفقی هستند که در آستانه جدایی قرار دارند. فرزند آنها آلیوشا شاهد درگیری های مدام و بی توجهی های والدینش است. در خلال یکی از مشاجرات بوریس و ژنیا، آلیوشا به سخنان آنها گوش می دهد و تحت فشار بسیار زیادی قرار می گیرد. چند روز بعد مدیر مدرسه اطلاع می دهد که آلیوشا به مدرسه نیامده و...