داستان

در ادامه ی قسمت اول، ووبا با والدین انسانش، تیان و لان در یک سفر همراه میشوند، با وجود اینکه پس از مرگ پادشاه، صلح هنوز در دنیای هیولاها برقرار نشده ا ست، ووبا برای برقراری صلح و دوستی در میان هم نوعان خود دست به کار میشود اما …