داستان

در دنیای باستانی که در آن هیولاها بر زمین حکومت می کنند در حالی که انسان ها به پادشاهی خود ادامه می دهند، یک بچه هیولا به نام وبا از یک پدر انسانی و یک ملکه هیولا متولد می شود. هنگامی که فانی ها و موجودات به طور یکسان برای دستگیری نوزاد اقدام می کنند، ماجراجویی Wuba آغاز می شود. بچه هیولا هوبا فرزند یک مرد انسانی و یک ملکه هیولا است که هم توسط انسان های متنفر از هیولا و هم هیولاهایی که تلاش می کنند نوزاد تازه متولد شده ای را در دنیای باستانی مبتنی بر چین قرون وسطی دستگیر کنند، تهدید می شود.