داستان

یک خانم نظافتچی لندنی دهه 1950 عاشق لباس مد لباس کریستین دیور می شود و تصمیم می گیرد به خاطر این حماقت همه چیز را قمار کند.