داستان

در هر قسمت این مجموعه به یکی از شهرهای ایران سفری خواهیم داشت و به معرفی موسیقی اصیل اقوام و نوازنده‌های محلی می‌پردازیم در قسمت اول گروه موسیقی مانیار و کایر با همراهی آقای جمال محمدی، مجری برنامه به معرفی و اجرای موسیقی محلی می پردازند...