داستان

پائول یک پرستار بیمارستان پس از دزدیده شدن و گروگان‌گیری همسرش، به ناچار باید یک مظنون به قتل را از بیمارستان فراری دهد و با همکاری وی همسرش را نجات دهد. اما…