داستان

پسری کوچک و بازیگوش توسط مردی مهربان و همسر او به فرزندی پذیرفته میشود اما پسرک، آنها را تا سر حد تحملشان میکشاند و…