داستان

این فیلم حضور خطرناک ترین جنایتکاران در سفری دریایی از کشور فیلیپین تا کره جنوبی را نشان میدهد که در این میان شورشی بزرگ به راه می افتد و ...