داستان

یک دانشمند جوان ناسا توسط موجودات فضایی دزدیده می شود اما چون کسی حرف او را باور نمی کند خودش دست به کار می شود تا نشانه هایی از این موجودات را پیدا کند...