داستان

کارتون ریبیت درباره قورباغه‌ای سمی و کوچک است. او در جنگل‌های آمازون زندگی می‌کند. ریبیت کمی متفاوت‌تر از قورباغه‌های دیگر است. او از آب و شیرجه زدن در آن متنفر است، آواز قورباغه‌ای نمی‌خواند، حتی اسم خود را هم عجیب می‌داند...