داستان

ابرقهرمان پا به سن گذاشته‌ای که مدت‌ ها است از این کار کنار کشیده و تصور می‌شود که بعد از نبرد حماسی ۲۵ سال پیش خود مفقود شده باشد دوباره...