داستان

حیوانات دریایی به نام های برودا، بابی، وایو و پوری در کنار یکدیگر ماجراهای زیادی را در اقیانوس پشت سر می گذارند و...