داستان

یک زن تاجر، یک نوجوان پردردسر و یک خلافکار برای به دست آوردن ثروتی هنگفت با یکدیگر روبرو می شوند و...