داستان

نوبیتا نوبی یک روز خرس بزرگی پیدا می کند که مادربزرگش قبلا به او داده بود. نوبیتا تصمیم می گیرد برای دیدن مادربزرگش به گذشته برگردد اما