داستان

در نهمین قسمت از مجموعه «جنگ‌ ستارگان» می‌بینیم که آخرین بازماندگان از نیروهای مقاومت بار دیگر در مقابل نیروهای امپراطوری قرار می‌گیرند و این آغازی بر پایان یک نبرد بزرگ است...