داستان

پس از اینکه یک نجات مرگبار آدم ربایی به درستی انجام نشد، یک کارآگاه گناهکار تیم تخصصی ویژه خود را استخدام می‌کند تا با موفقیت یک الماس تراش مسن را از دست یک دزد قاتل نجات دهد...