داستان

این فیلم داستان یک هنرمند میانسال و مادر سالخورده اش را روایت می‌کند که هنگام بازگشت به خانه قدیمی شان متوجه اسراری می‌شوند که تا پیش از این مدفون و فراموش شده بوده اند اما اکنون آشکار و عیانند. این خانه پس از گذشت سال ها ، اکنون یک هتل باارزش و قدیمی است که گذشته‌ای مرموز روحش را تسخیر کرده است...