داستان

ترتیل ۳۰ جزء کلام الله مجید با قرائت استاد عبدالباسط همراه با زیرنویس انگلیسی یوسف علی