داستان

یک خانواده فقیر، یک فرد مضطرب و یک صاحبخانه ناامید در دوره‌های مختلف زمانی، همگی یه یک خانه مرموز و عجیب گره خورده‌اند و…