داستان

داستان در سال 1851 در اورگن و کالیفرنیا، همزمان با تب طلا رخ می‌دهد. چارلی (خواکین فینیکس) و ایلای (جان سی ریلی) به‌دنبال کشتن هرمن کرمیت وارم راهی ک الیفرنیا می‌شوند که در این مسیر اتفاقات بسیاری رخ می‌دهد و....