داستان

پسر بچه‌ای نه ساله که دچار مشکل ذهنی است، کدی دولتی را در یک مجله‌ی جدول و سرگرمی رمزگشایی می‌کند. وقتی او تماس می‌گیرد تا جایزه‌اش را بگیرد، در واقع زنگ خطری را در آژانس امنیت ملی به صدا در می‌آورد تا اینکه...