داستان

روز مادر تقریباً نزدیک است، و گروه هیجان‌زده هستند - به جز پپرمینت پتی. برای او، این یادآوری است که با یک مادر بزرگ نشده است. اما دوست خوب مارسی به نعناع پتی کمک می کند تا ببیند خانواده ها در اشکال و اندازه های مختلف هستند.