داستان

در روزهای پایانی جنگ جهانی اول، یک سرباز باید ماموریتی را در زیر سنگرها انجام دهد تا بتواند نقشه ی آلمان‎ها را متوقف کند، نقشه ای که می‎تواند مسیر جنگ را تغییر دهد و…