داستان

این مستند به مردان و زنانی که به اطلاعات مربوط به زلزله علاقمندند و سعی می کنند این نیروی اسرار آمیز طبیعت را درک کنند می پردازد.