داستان

داستان ماجراجویی‌های جدید ویلو آفگود و خانواده او چندین سال پس از حوادث فیلم اصلی و در مواجهه با خطری ناشناخته که قصد نابودی دنیا را دارد روایت می‌کند. اکنون ویلو باید از یک دختربچه یتیم دربرابر یک ملکه شیطان‌ صفت محافظت کند و...